عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

12 زمین شناسی و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان

مطالعه های انجام شده بر روی نقشه زمین شناسی و پراکنش حرکات دامنها ی از قبیل لغزش،  ریزش و ورانه گلی نشان می دهد. که بیشترین لغزشها برروی سازندهای آهک ماسه ای  دانه ریز  و با پایه فیلیت و میکاشیست روی داده می باشد که این سنگها پیش روی فرسایش دارای درجه حساسیت زیاد و متوسط می باشند. هم چنین لغزش برروی سنگهای ماسه سنگ و زغال سنگ در حوضه گسترش دارند. و دارای فرسایش متوسط تاشدید می باشند. و بیشتر ریزش ها در سنگ های آهک دانه ریز   خاکستری روشن و سنگ آهگ دولومیتی و در مواقعی نیز روی سنگ آتشفشانی  در نزدیگی گسل اصلی رخ داده می باشد. که بیشتر می توان به عامل گسل در این ریزش تاکید نمود. و همچنین روانه گلی نیز با در نظر داشتن زمین شناسی در سنگهای آهکی دانه ریز و آهک ماسه ای که از نظر فرسایش دارای درجه حساسیت زیاد و متوسط می باشند رخ داده می باشد.

 

خاک و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان

زمانی که رودخانه وارد دشتهای رسوبی با شیب ملایم 1 تا 3  درصد می گردد این ناحیه برای کشاورزی مناسب بوده و در قسمتهای بالادست این واحداراضی در حاشیه رودخانه دارای خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق می باشد در سطح این خاکها بافت خک خاک سنگین می باشد اما درز شکاف داردو این عامل هوازگی در سنگ شده و ریزش هایی در منطقه ایجاد  کرده می باشد. اما بیشتر حرکات دامنه ای از قبیل ریزش،  لغزش و راونه گلی بیشتر در ارتفاعات 1300 به بالا که خاکهای آن کم عمق بوده و بخشی کمی عمیق می باشد خاک ثبات لازم و جسبندگی لازم را نداشته ومنطقه مورد مطالعه از لحاظ سختی و سستی دارای اهمیت فوق العاده ای در شناسایی نقاط زمین لغزش می باشد بدین ترتیب در حوضه ماسوله رودخان سازندهای سست،  دارای شرایط و استعداد فوق العاده ای در ایجاد حرکات دامنه ای می باشند.

14حرکات دامنه ای،  شیب، گسل  و دخالت بشر در حوضه ماسوله رودخان

یکی از عوامل اصلی در حرکات دامنه ای شیب منطقه می باشد  در حوضه مورد مطالعه تقریبا همه حرکات دامنه ای ریزش،  لغزش و روانه گلی در شیب های بالا 20 درصد اتفاق افتاده می باشد از یک سو شیب در منطقه و از سوی دیگر گسل های مختلف منطقه ای مستعد را برای ایجاد حرکات دامنه ای ایجاد کرده می باشد  و در ارتفاعات بالا شواهد ریزش ها بیشتر می باشد.

و از سوی دیگر دستکاری های دامنه توسط بشر همچنین چرا ی دامها در ارتفاعات بالا سبب تضعیف خاک شده و لغزش ها وریزش ها از پیامد های آن می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه