مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

مخروط افکنه

در حوضه ی ماسوله رودخان مخروط افکنه های متعددی نظاره می گرددکه در اکثر نقاط اتصال زیر شاخه‎ها به رودخانه اصلی با شکل مثلثی در روی نقشه توپوگرافی وجود دارند. در این مخروط افکنه ها بدلیل حاصلخیزی خاکشان اغلب به کشاورزی می‎پردازند. با نگاه به نقشه توپوگرافی منطقه بیشترین سطح رسوبات ناشی از مخروط افکنه ها در این حوضه در سمت راست رودخانه هست.

و ته‌نشست‌های بادبزنی‌شکلی هستند که به‌وسیله رودخانه‌ها در محل‌هایی که شیب آن‌ها بطور ناگهانی کم می گردد پدید می‌آیند. هنگامی که آبراهه‌ها از دره‌های پرشیب کوهستان وارد منطقه کم‌شیب و دشت ‌شوند،  به‌دلیل کاهش سرعت آب رسوبات خود را به صورت مخروط بازشده‌ای به‌جا می‌گذارند که مخروط‌افکنه (Alluvial Fan) یا مخروط آبرفتی نامیده می گردد. رأس مخروط‌افکنه به‌سمت بالادست آبراهه و قاعده آن در پایین‌دست می باشد. رسوبات مخروط‌افکنه در نزدیک رأس آن‌ها بیش‌تر از قطعات سنگ درشت‌دانه،  قلوه سنگ‌های بزرگ تشکیل شده و به‌تدریج به سمت قاعده شامل دانه‌های شن،  ماسه،  مارن و رس می باشد.  مخروط افکنه ها در سطح حوضه ماسوله رودخان بیشتر در مرکز و شمال غربی حوضه پراکنده می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رخساره دامنه منظم

رخساره دامنه منظم شامل آن دسته از دامنه هایی می باشد که از شیب تقریبا یکنواخت،  پوشیده از ضخامتی از خاک و بالطبع پوشش گیاهی (جنگل،  مرتع) و به ندرت دارای آثار فرسایشی باشد. چنین دامنه ای در بیشتر سطح حوضه نظاره میشود

دامنه رو ب غرب به سمت ییلاق خوا دشته تقریبا در ارتفاع1600 متر

– دامنه رو به شمال تقریبا در ارتفاعات 1400در منطقه لارچشمه

– دامنه رو به جنوب در اطراف معدن سنگر چی

رخساره دامنه مقعر

در این دامنه تمایل شیب روی دامنه ها از خط الراس به سمت خط القعر و یا عبارت دیگر از بالا به پایین اقزایش می باشد وبه عبارت دیگر در بخش های مرتفع شیب یکنواخت و ملایم می باشد و در بخش های پائینی دامنه شیب یکنواخت اما تند می باشد. در منطقه مورد مطالعه این نوع دامنه در بخشهای شمال شرقی  در نزدیکی منطقه خالصان و کمادل با ارتفاع تقریبی 400 متر نظاره شده  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه