عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

لغزش ها

لغزش ها به چند صورت اتفاق می افتند که معروفترینش از نوع انتقالی و چرخشی
می باشد. اینگونه حرکت های دامنه ای در سطح منطقه از گستردگی قابل توجهی برخوردارند. اغلب بصورت پراکنده آنهم به شکل چرخشی نظاره می گردند. و در قسمتهای شمالی منطقه بیشتر نظاره شده می باشد. شده می باشد و بیشتر لغزشها در شمال غربی حوضه در نزدیکی شهر ماسوله و نزدیکی اشکات جنوب غربی در نزدیکی  کوه قند کله نظاره شده می باشد.

لغزش مسطوی در سنگ

در این ارتفاعات نزدیک کوه قند کله  این حوضه لغزش یک یا چند واحد سنگی در امتداد یک یا چند سطح مسطوی،  سر خوردن یک قطعه کوچک یا ورقه‌ای از سنگ به روی دامنه در سنگهای لایه‌لایه رسوبی که شیبشان به سمت خارج دامنه و مقدار آن مساوی یا کمتر از شیب دامنه می باشد. دیده می گردد

و رایجترین نوع لغزش حوضه ماسوله رودخان در خاک،  حرکت چرخشی یک یا چند قطعه از آن در امتدادسطوح استوانه‌ای می باشد و علل اصلی لغزش چرخشی در خاک نیروهای آب نشستی و افزایش شیب دامنه می باشدلغزشهای چرخشی از ویژگیهای رسوبات نسبتا صخیم خاک چسبنده و بدون سطوح ضعیف می باشد. عمق سطح گسیختگی وابسته به شرایط زمین شناسی می باشد. لغزشهای عمیق در زمینهای رسی و لغزشهای کم عمق در واریزه‌ها انجام می گردد. نشانه‌های اولیه این نوع لغزش،  ترکهای کششی در راس و برجستگیهای در قاعده دامنه این حوضه می باشد.

11 روانه گلی

جریان گلی یکی از حرکات توده ای می باشد که در حوضه ماسوله رودخان اتفاق می افتدو اغلب از بالا دست دامنه آغاز می گردد و باعث ایجاد گسیختگی بر روی دامنه می گردد. و در سطح دامنه ها روانه گلی طویلی تشکیل می گردد که به صورت منفرد و یا بیشتر به سمت دره ورکش به پایین می افتد و عرض دره ها را مسدود کرده  و گاهی سبب تغییر مسیر جریان آب این حوضه  شده می باشد. روانه گلی در فصل. پاییز که فصل خزان درختان این منطقه می باشد و خاک تقریبا بی حفاظ می ماند. و اندازه بارندگی باعث نفوذ زیاد آب به خاک ضخیم منطقه با قابلیت جذب و نفوذ بالا می گردد. این حرکت معمولا تا به آبراهه ها ادامه می یابد. اگر در بین راه جاده ای باشد جریان گلی تا حاشیه جاده ها کشیده می شوند. و روانه گلی را در مسیر ییلاق لشگر گاه تقریبا در شمال غربی حوضه نظاره شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه