مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شناسی

مجموعه سنگها و تشکیلات موجود در محدوده استان گیلان  از پرکامبرین تا دوره حاضر قدمت دارند و از نظر ریخت شناسی از دو قسمت مجزای زیر تشکیل شده اند.

1-جلگه ی هموار گیلان و کرانه های شمالی و شمال غربی دریای خزر.

2-کوههای البرز و تالش در جنوب و جنوب غربی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جایگاه جغرافیایی گیلان در جنوب غربی دریای خزر این استان را از مساعدترین شرایط اقلیمی بهره مند ساخته و مواهب طبیعی کم نظیر آن نتیجه تداوم همین شرایط در طول زمان می باشد. مجموعه این ویژگیها بازتاب پدیده های بسیار متنوع و پیچیده ای می باشند که در طول زمانهای زمین شناسی به تدریج شکل گرفته اند. ویژگیهای فیزیکی سنگهای تشکیل دهنده ناهمواریها،  چه از نظر نحوه شکل پذیری در برابر حرکات متنوع و مکرر زمین ساخت و چه در ارتباط با دخالت فرآیندهای بیرونی،  تأثیر قابل توجهی به عهده دارند،  لذا مطالعه را با شناخت اختصار ای از مجموعه های چینه شناسی سنگها،  با در نظر داشتن دورانهای زمین شناسی حوضه از قدیم به جدید دنبال می کنیم.

واحد Pzus متعلق به پالئوزوئیک زیرین بوده و  در قسمت شمالی و جنوبی حوضه قرار دارد. . به لحاظ لیتولوژی شامل  سنگ تخریبی اسپیلیتی و بازالتی و آندزیتی و فیلیتی متداخل با سنگهای آهکی همراه با مقداری تداخل های کوارتزیتی و کنگلومرایی می باشد. و مساحت آن برابر33. 15 کیلومتر مربع می باشد.،  واحد Pzus متعلق به پالئوزوئیک زیرین بوده و به صورت پراکنده د قسمتهای جنوبی حوضه دیده می گردد لیتولوژی آن شامل سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری و به گونه محلی چرت دار می باشد. و مساحت آن برابر4. 53 کیلومتر مربع می باشد،  واحد K1i متعلق به کرتاسه زیرین( ژوراسیک )بوده و در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آهک دانه ریز خاکستری روشن با آمونیت ولکانیت بازی و مساحت آن برابر32. 53کیلومتر مربع می باشد،  واحد K2ls متعلق به کرتاسه زیرین بوده و در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آهک ماسه ای خاکستری  و مساحت آن برابر23. 74 کیلومتر مربع می باشد،  واحد K2vاین واحد چینه شناسی متعلق به کرتاسه زیرین بوده و در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آتشفشانی بازی  و مساحت آن برابر9. 96 کیلومتر مربع می باشد،  واحد maاین واحد چینه شناسی در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آتشفشانی بازی  و مساحت آن برابر9. 96 کیلومتر مربع می باشد،  واحدMT این واحد چینه شناسی در قسمتهای جنوبی حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ فیلیت و میکاشیست درجه پایین،  با تداخل کوارتزیتی  و مساحت آن برابر34. 36کیلومتر مربع می باشد،  واحدMtg این واحد چینه شناسی در قسمتهای جنوبی شرقی حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ شیست و گنیس بیوتیت دار و بطور محلی آمفیبول  و مساحت آن برابر7. 72کیلومتر مربع می باشد،  واحد Pgt این واحد چینه شناسی متعلق به پالئوژن و در قسمت کوچکی در شمال حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل رسوب های توف دار و آهکی،  توف های اسیدی مایل به سبز و مساحت آن برابر1. 91کیلومتر مربع می باشد،  واحدQ1da این واحد چینه شناسی متعلق به عهد حاضر و در قسمت کوچکی در شمال حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل نهشته های کوهپایه ای و آبرفتی و مساحت آن برابر0. 46کیلومتر مربع می باشد،  واحدQal این واحد چینه شناسی متعلق به عهد حاضر و در قسمت کوچکی در شرق حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل نهشته های آبرفتی دشت های سیلابی و مساحت آن برابر2. 81کیلومتر مربع می باشد،  واحدQal این واحد چینه شناسی متعلق به عهد حاضر و در قسمت کوچکی در شرق حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل نهشته های آبرفتی دشت های سیلابی و مساحت آن برابر2. 81کیلومتر مربع می باشد،  واحد TJsاین واحد چینه شناسی متعلق به تریاس ژوراسیک و در تقریبا در بیشتر نقاط حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل ماسه سنگ و زغال سنگ و مساحت آن برابر 58. 97کیلومتر مربع می باشد،  واحد TRs این واحد چینه شناسی متعلق به تریاس ژوراسیک و به صورت لایه باریکی در مرکز و به سمت شرق حوضه کشیده شده می باشد. لیتولوژی آن شامل سنگ آهک دولومیتی توده ای و مساحت آن برابر 8. 78کیلومتر مربع می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه