مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

شیب حوضه ماسوله رودخان

شیب حوضه از مهمترین فاکتورهای فیزیکی حوضه می باشد که تأثیر اساسی در اندازه رواناب،  مقدار نفوذ،  شدت سیلاب ها و اندازه فرسایش و حرکات دامنه ای دارد. در حوضه های پرشیب آب کمتر فرصت نفوذ داشته و با شدت زیادتری جریان می یابدو این امر به ویژه با بارش های رگباری شدیدتر شده و اندازه فرسایش پذیری حوضه و جریان های گلی را افزایش می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و به مقصود تهیه نقشه شیب از  نقشه ی توپوگرافی منطقه بهره گیری شده می باشد. و با در نظر داشتن سطوح ارتفاعی نقشه Tin ساخته شده ونقشه شیب تهیه شده می باشد وارتفاع هر سلول شبکه (Pixel) مشخص می باشد و پس آغاز اقدام Filtering انجام گردید تا سلولهای ریز هم ارزش با هم و سلولهای بزرگتر تلفیق شده تا نقشه بدست آمده کاربرد بهتری داشته باشد و مساحت هر یک از آنها محاسبه شده می باشد.

با یک نگاه به جدول شماره (4-1)ملاحظه می گردد که بیشترین مقدار شیب حوضه ماسوله رودخان در کلاس شیب بالاتر از 40 درصد پراکنده شده می باشد که190. 77 کیلومتر مربع و 74. 4  درصد از کل مساحت حوضه را دربرمی گیرد. در حالیکه کلاس شیب 5 تا 15درصد با 0. 3کیلومترمربع و 0. 1درصد از کل مساحت حوضه کمترین مقدار را دارا می باشد. که بیشترین سطح شیب در قسمت شمال و شمال غربی حوضه قرار گرفته می باشد.

منابع خاک

واحد 1. 1 از مشخصات این واحد اراضی کوههای بسیار مرتفع با قلل کشیده متشکل از سنگهای آهکی دولومیت،  شیل و ماسه سنگ می باشد. و شیب این واحد معمولا بین 50 تا 100 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 2000 تا 4000 متر از سطح در یا  می باشد و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می‎توان گفت اکثرا بدون پوشش خاکی و با خاکهای بسیار کم عمق همراه با بیرون زدگیهای سنگی بسیار زیاد و از محدودیت های اساسی این واحد شیب تند،  عدم پوشش خاکی و فرسایش  بسیار زیاد می باشد و مساحت این واحد برابر45. 5 کیلومتر مربع می باشد.

واحد 1. 3 از مشخصات این واحد اراضی کوههای جنگلی کم ارتفاع با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ،  شیل، توف و سنگهای آذرین دگرگونی شیب این واحد معمولا بین 25 تا 60 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 800 متر از سطح در یا  می باشد و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می توان گفت خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق یکنواخت  با بافت سنگین از محدودیت های این واحد اراضی می توان به شیب بسیار تند، فرسایش و آبدوی متوسط با زمستانهای سرد تصریح نمود. و مساحت این واحد برابر20. 92 کیلومتر مربع می باشد.

واحد 1. 5 کوههای جنگلی مرتفع متشکل از سنگهای آهکی،  شیل،  توف و سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب 50 تا 100 درصدو ارتفاع  300 تا 2500 متر از سطح دریا می باشد و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می توان گفت خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگین از محدودیت های این واحد اراضی می توان به شیب بسیار تند و آبدوی کم تا متوسط تصریح نمود. و مساحت این واحد برابر159. 89کیلومتر مربع می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه