مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

امروزه در نظر داشتن پدیده زمین لغزش و پیش بینی، شناسایی، کنترل و کاهش خطرات و خسارات ناشی از آن به عنوان یکی ازاشکال حوادث غیر مترقبه امری ضروری می باشد. زمین لغزش پدیده ای می باشد که به عوامل مختلفی زیرا شیب، زمین شناسی، بارندگی، پوشش گیاهی، زلزله و. . بستگی دارد و همانند زمین لرزه و شاید در بعضی از کشورهای جهان بیشتر از پدیده زمین لرزه خسارات فراو انی را در زمینه جانی و مالی و منابع طبیعی در پی داشته می باشد. به طوریکه در دهه 1990 تا 2000 میلادی توسط سازمان یونسکو به عنوان دهه مقابله با بلایای طبیعی مطرح شده و در آن زمین لغزش به عنوان یکی از اشکال بلایایی طبیعی مطرح می باشد. ومطالعه همه جانبه پدیده زمین لغزش یکی از اهداف عمده در برنامه­های یونسکو می باشد و این سازمان فعالیت گسترده­ای را از سال 1976 در این ارتباط آغاز نموده می باشد. براساس گزارش یونسکو، 84 درصد از خسارات و تلفات وارده بر اثر حوادث طبیعی مربوط به زلزله و 14 درصد مربوط به زمین لغزشها می باشد. کل خسارت وارده در نتیجه وقوع مخاطرات طبیعی (بویژه زمین لغزش، سیل و زلزله) در طی برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران، بیش از 16/1 میلیارد دلار گزارش شده می باشد. فقط در نیمه سال 1374 تعداد 54 موردزلزله و زمین لغزش در ایران حادث شده می باشد. در طی زلزله خردادماه گیلان در سال 1369 بیش از 200 نفر بر اثر بروز زمین لغزشهای تحریک زلزله­­ای در کل منطقه از بین رفتند. جاده­های بسیاری بر اثر حرکت زمین، تخریب گردید و راههای بسیاری از روستاها بر اثر سقوط سنگ و زمین لغزش مسدود گردید. مساحت قابل توجهی از باغ­ها، کشتزارها و پوشش گیاهی منطقه بر اثر بروز زمین لغزش از بین رفت.

این پایان نامه با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی  و با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و میدانی بوده نتایج نشان می دهد با در نظر داشتن مطلعات در باره حرکات دامنه ای و  نتایج حاصله از نفشه های ترسیم شده و ارزش دادن به همه ی نقشه ها مانند شیب، پوشش گیاهی، زمین شناسی  و خاک  و توپوگرافی به ترسیم نقشه پهنه بندی در منطقه پرداخته و خط ایجاد ریزش بیشتر در مناطق کمادل و خالصان در شمال شرقی حوضه مقداری در جنوب حوضه و شمال غربی و بخشی در مرکز شناسایی شده می باشد خطر لغزش در مرکز به سمت جنوب غربی احتمال بیشتری دارد و روان گلی نیز در بخش های غربی و مقداری در  مرکز حوضه احتمال ایجاد آن وجود داشته می باشد.

واژگان کلیدی: حرکات دامنه ای، لغزش، حوضه، ماسوله رودخانه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه