مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

داده ها

یکی مهمترین داده ها ومواد لازم درتحقیق زیر داده های اقلیمی در ایستگاه مورد نظر بوده و همچنین ترسیم نقشه های مختلف از حوضه ماسوله رودخان می باشد. و همچین  شناسایی حرکات دامنه ای حوضه ماسوله رودخان و عوامل متاثر مانند شرایط آب و هوایی، فعالیت های انسانی،  اندازه پوشش گیاهی، زمین ساخت حوضه،  فعالیت های تکتونیک و علل دقیق این حرکات دامنه درماسوله رودخان می باشد

وجهت مطالعه حرکات دامنه ای ماسوله رودخان از نقشه زمین شناسی، توپوگرافی، شیب، حوضه های آبخیز و رودها، خاک، پوشش گیاهی، ژئومورفولوژی در قالب  نقشه هایGIS   تنظیم و  ترسیم شده اند که به اظهار نوع حرکات دامنه ای موجود در منطقه می پردازند. این نقشه ها  همگی در یک مقیاس مشخص نوعِ عوارض زمین شناسی، ناهمواری ها، اندازه شیب، مسیر حوضه های آبخیز و  رودها و نوع خاک و گونه‎های مختلف پوشش گیاهی را در این منطقه در بخش جلگه ای،  کوهپایه ای و کوهستانی  نشان می دهند. که این قابلیت ها  با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی  GIS  که از مهم ترین ابزارها و علومی می باشد که برای تحلیل داده های جغرافیایی مورد بهره گیری قرار می گیرد و قابلیت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها را دارد. همچنین از داده ها و عکس های هوایی و ماهواره ای  Google Earth  و برای ارتفاع سنجی از GPS در این پژوهش بهره گیری شده می باشد. و برای شناسایی  اندازه بارش، دما،  رطوبت نسبی و ساعت آفتابی منطقه از ایستگاه ماسوله رودخان بهره گیری شده می باشد وداده های آماری این ایستگاه در یک دوره آماری 5  ساله از سازمان آب و هواشناسی دریافت و اطلاعات از طریق نرم افزار  Excel که یک نرم افزار پردازش آماری می باشد،  طبقه بندی و در قالب جداول و  نمودارهایی مربوط،  تنظیم و پس از تجزیه و  تحلیل داده ها  اُلگوی مورد نظر جهت بررّسی عناصر اقلیمی (بارش، دما، رطوبت، باد) به صورت ماهانه و سالانه  بدست آمده می باشد.

در مطالعه زمین شنا سی حوضه  ماسوله رودخان از نقشه های زمین شنا سی مقیاس 250000 :1استان گیلان و نقشه های زمین شنا سی مقیاس 100000 :1 ماسوله  بهره گیری شده می باشد.

در مطالعه توپوگرافی وشبکه آب حوضه ماسوله رودخان از نقشه های سازمان جغرافیایی به مقیاس  1:50000 شولم و ماسوله بهره گیری شده می باشد.

در مطالعه خاک وپوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان از نقشه قابلیت و استعداد اراضی مقیاس 250000 :1 استان گیلان  بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه