مطالعه حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

قسمتی از متن پایان نامه :

شرایط ساختاری و بنیادی  

الف – زمین شناسی

شرایط زمین‌شناختی دامنه‌ها مانند سنگ شناسی،  وضعیت زمین شناختی و لرزه خیزی،  مانند عوامل مؤثر ذاتی دروقوع زمین لغزش­ها هستند. انواع نهشته­های سطحی،  فرآیندهای به وجودآورنده و احتمالی تغییر دهنده آن ها و خصوصا در نظر داشتن شرایط دیرینه اقلیمی و ژئومورفولوژی،  تأثیر بسیار با اهمیتی در وقوع زمین لغزش­های قدیمی داشته و در رخداد زمین لغزش­های حاضر و آتی نیز بسیار مؤثر می­باشد. ویژگیها و جنس سنگ‌ها شامل ابعاد،  توزیع دانه­ها، شکل، خصوصیات کانی شناسی،  نوع سیمان و مقاومت سنگ مانند خصایص مؤثر در بروز زمین لغزش­ها هستند. این خصوصیات در تعیین مقاومت برشی،  نفوذ پذیری،  قابلیت هوازدگی فیزیکی وشیمیایی تأثیر اساسی دارد. ساختمان زمین شناسی شامل توالی چین­­ها،  سطوح لایه بندی،  ناپیوستگی ها،  اندازه شیب و جهت آنها،  درزها و شکاف­ها،  گسل ها و چین‎ها،  اندازه شکستگی و خرد شدگی منطقه نیز در پایداری دامنه‌ها دخیل اند. چگونگی ارتباط شیب لایه‌ها به شیب توپوگرافی نیز در این زمینه سهیم می باشد. چنانچه منطقه از نظر زمین‌شناسی فعال باشد،  حرکات بالا آمدگی در درازمدت باعث تغییر هندسی شیب دامنه‌ها شده و می­تواند شرایط ناپایداری را تسهیل کند. ارتعاش و حرکات لرزه‌ای که با ایجاد تغییر در سطوح ایستایی و افزایش تنش برشی همراه می باشد نیز می­تواند از عوامل محرک زمین لغزش باشد.

ب – ویژگیهای خاک ومواد سطحی

خاک­ها با در نظر داشتن ویژگی و خاصیت خاص خود می­توانند برای وقوع زمین لغزش مستعد و یا نامستعد باشند. دراین میان جنس خاک،  بافت،  مقدار چسبندگی،  نفوذ پذیری،  دانه بندی،  زاویه اصطحکاک داخلی و خصوصیات کانی شناسی مانند اصلی ترین ویژگیهایی می باشد که می تواند رفتار خاک را در برابر ناپایداری دامنه توجیه کند. به عنوان مثال اصولا خاک­های رسی،  شیلی و مارنی حساسیت بیشتری به زمین لغزش دارند. زمین لغزش در خاک‌هایی که کانی­های رس در آنها هست،  متداول تر می باشد. نفوذ پذیری زیاد خاک­ها می­تواند به افزایش حجم منجر گردد،  این شرایط همگی ناپایداری دامنه را بدنبال خواهد داشت.

ج – شرایط اقلیمی و آب شناختی

اصلی‌ترین شرایط اقلیمی مؤثر دروقوع زمین لغزش‌ها شامل بارش وشدت آن، نوسانات دما و پدیده یخبندان و ذوب یخ می باشد. اصلا بارش­های سنگین در زمان های کوتاه باعث اشباع خاک، افزایش وزن توده و تغییر درحجم آب توده شده و ناپایداری دامنه‌ها را به دنبال دارند. نوسانات دما به صورت انقباض و انبساط که با تغییر حجم و ایجاد فشار همراه می باشد، بر مقاومت خاک­ها و سنگ­ها اثر گذاشته و به گسیختگی آنها می­انجامد. یخبندان و ذوب یخ نیز اثر مشابهی دارند. وضعیت اقلیمی همچنین بر روی کیفیت هوازدگی نیز موثر می باشد. این عامل باعث کاهش مقاومت خاک و سنگ شده و به وقع زمین لغزش­ها کمک می­کند. وضعیت زهکشی و نفوذ پذیری دامنه و همچنین شرایط آب های زیر زمینی می­تواند در رخداد زمین لغزش مؤثر باشد. سطح بالای ایستابی و نوسانات ناگهانی آن به اشباع خاک و زمین لغزش منجر می­گردد. چنانچه زهکشی دامنه‌ای ضعیف باشد،  نفوذ آب به داخل خاک با کاهش مقاومت برشی و افزایش وزن توده همراه خواهد بود،  که این موضوع به ناپایداری دامنه منتهی می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه عواملی که حرکات دامنه ای را به وجودمی آورد
  2. شناسایی مکان های مستعد به حرکت دامنه ای
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. ارائه راه کارهای لازم در جهت جلوگیری از این پدیده و خطرات آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه