مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر در  روش آنبالاگان

1-سنگ شناسی

فرسایش­پذیری یا پاسخ سنگ­ها به فرایند هوازدگی و فرسایش مهم­ترین عوامل در تعیین وزن برای انواع سنگ شناسی­ها هستند. (Anbalagan, 1992) . سنگ­هایی از نوع کوارتزیت، آهک و گرانیت غیرهوازده به گونه عموم سخت­و توده­ای و مقاوم­تر بوده و شیب­های­تند را تشکیل می­دهند. پیش روی سنگ­های رسوبی و تخریبی در برابر فرسایش و هوازدگی آسیب پذیرتر هستند. در مواد خاکی، نوع و سن، عوامل عمده­ای در تعیین وزن ها بوده اند. آبرفت­های قدیمی­تر عموماً تراکم خوب و مقاومت برشی زیادی دارند. مصالح جوان مانند واریزه عموماً سست بوده و مقاومت برشی پایینی دارند.

پس از مطالعه های زمین شناسی سازندها در سه گروه رده بندی شده اند که گروه 1مقاوم ترین گروه و گروه 3 سست ترین سازند را تشکیل می دهد .

 

2-ساختار

مقصود از ساختار ارتباط ناپیوستگی های، ساختاری با شیب می باشد (شریعت جعفری،1375 ص171 ) در این ارتباط 3 عامل ارزیابی می شوند :

اندازه تطابق جهت شیب ناپیوستگی و یا راستای خط تقاطع در ناپیوستگی و جهت شیب دامنه

تفاوت مقدار شیب ناپیوستگی یا میدل خط تقاطع در ناپیوستگی و شیب دامنه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و مقدار شیب ناپیوستگی یا میل خط تقاطع در ناپیوستگی .

در شیب­های پوشیده از خاک، ستبرای برآورده شده پوشش خاکی مبنای تعیین وزن می باشد. در اینجا مقصود از ناپیوستگی، دو نوع خاص از ناپیوستگی­های منظم ساختاری شامل لایه بندی و درزه می باشد. از این رو شکستگی با در نظر داشتن مقیاس مطالعه­ها جزو ناپیوستگی ساختاری در نظر گرفته نشده می باشد.

برای مطالعه این عامل در آغاز ایستگاه­هایی برای برداشت جایگاه ناپیوستگی­ها تعیین و سپس ویژگی­های ساختاری هر واحد دامنه ای با بهره گیری از ویژگی­های برداشت شده در ایستگاه درون یا نزدیک آن تهیه شده می باشد. چنانچه یک دسته ناپیوستگی در واحد دامنه­ای موجود باشد شیب و امتداد آن و اگر دو دسته ناپیوستگی وجود داشته باشد راستا و میل خط حاصل از برخورد آنها ملاک قرار گرفته می باشد. (مهدوی فر، 1387)

 

3-ریخت شناسی شیب

زاویه شیب از عوامل اصلی گسیختگی دامنه­ها به شمار رفته و به صورت طبیعی و مصنوعی تغییر      می نماید. عوامل اصلی مؤثر در افزایش زاویه شیب دامنه ها عبارتند از: برخاستگی و فرونشست زمین به سبب فعالیت­های زمین­ساختی با فرسایش، خاکریزی و خاک برداری و ایحاد تراشه برای احداث راه و تأسیسات. این عامل وضعیت تعادل مواد سازنده دامنه­ای را برهم زده و موجب بالارفتن تنش می گردد (حائری و سمیعی، 1376). براساس جدول 3-1 شیب به 5 گروه تقسیم می گردد.

 

4-ارتفاع نسبی

مقصود از ارتفاع­نسبی اختلاف­ارتفاع موجود بین رأس دامنه­ها (خط الرأس ها) و کف­دره­ها (خط القعرها) می باشد که تعیین آن در هر واحد دامنه­ای برای شناخت ناپایداری دامنه­ها اهمیت زیادی دارد. (Anbalagan, 1992). مقدار جابجایی مواد سطحی با شدت آب و یا شیب زمین بستگی دارد که خود این عوامل تابعی از پستی و بلندی زمین می باشد (معتمدی، 1374، 211) در روش آنبالاگان کل منطقه مورد مطالعه براساس ارتفاع نسبی به 3 گروه تقسیم می شوند : پستی و بلندی زیاد، متوسط و کم. (جدول 4-1  )

 

5-کاربری و پوشش گیاهی

پوشش گیاهی یکی از شاخص­هایی می باشد که به گونه غیرمستقیم در ناپایداری دامنه­ها اثر می­گذارد. نواحی با پوشش گیاهی پرپشت و جنگلی ناپایدارتر هستند (Cook R.U , Doornkamp JC, 1990) تغییر کاربری زمین از جنگل به زمین زراعی یکی از عوامل تحریک کننده حرکات دامنه ای می باشد همچنین احداث جاده در دامنه را می توان عامل دیگری در ناپایداری آنها محسوب نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه