مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

حرکات توده ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این حرکات نتیجه تأثیر دو عامل آب و نیروی ثقل بر روی توده مواد ایجاد گردیده که بر حسب اندازه مواد خود دارای تقسیم بندی­های متعددی می باشند (اصغری مقدم، 1378؛ 68) اما توده­ی عظیمی از مواد در روی دامنه­ها، عموماً به دو صورت بهمن مانند (یا بهمن بدون برف) و لغزش یا رانش به طرف پایین حرکت می کنند (رجایی،1382؛ 321).

 

2-2-6- حرکت بهمن (بهمن بدون برف) Debris avalanche

نوع جابجایی مواد سنگی حاصل از تخریب سنگ­ها که در آن قطعات جدا شده در حین غلتیدن، یکی با دیگری مالش پیدا کرده، به طرف پایین منتقل می شوند، در این مقوله قرار می گیرند. بدیهی می باشد که شیب دامنه و مقدار و نوع مواد، در نحوه­ی این جابجایی تأثیر عظیم دارد. آغاز قطعات حاصل از تخریب و   تجزیه­ی سنگ­ها، در ابعاد گوناگون در نقطه­ای از دامنه­ی بعضی از کوهستان­ها جمع می شوند. پیدایش مقداری رس در اثر تجزیه­ی سنگ­ها خصوصاً در نواحی دارای آبهای گرم معدنی، موجب لغزنده شدن مواد و کاهش ضریب اصطکاک بین قطعات می گردد. وقتی تعادل مواد جمع شده در اثر تأثیر شیب دامنه و سنگینی مواد و بویژه وقوع زلزله به هم بخورد توده های عظیم با ایجاد گسیختگی هایی از هم جدا شده، مجموعه ی قطعات درشت و کوچک هر یک از توده ها با سرعت قابل ملاحظه­ای همچون سقوط بهمن به طرف پایین حرکت می کنند (رجایی، 1382؛ 322).

 

2-2-7- لغزش landslide

زمین لغزش یک پدیده زمین­شناسی می باشد که شامل حرکت یک طبقه­ی عریضی از زمین مانند سنگ­های واریزه ای، فروافتادن سنگریزه های سطحی و یک اثر جاماندگی عمیق بر روی دامنه­ها می باشد. پس اقدام نیروی جاذبه بر روی دامنه های پرشیب عمده ترین دلیل اولیه برای وقوع زمین لغزش هاست (htttp://landslides.usgs.gov) و آن را می توان بر روی ماسه ی سنگی، مارن، سنگ های آهک ماسه ای، کنگلومرا، رسوبات میوسن، رسوبات کرتاسه بالایی در شیب های شکالی دید. قسمتی از کوه یا دامنه، چنانچه طبقه­ی رویی قابل نفوذ و طبقه زیرین غیرقابل نفوذ باشد، در اثر بارندگی به حالت لغزنده           در می آید و در آن نتیجه خانه های مسکونی، جاده ها و در ختان و غیره به پایین حرکت می کنند (ضیایی، 1380؛ 190).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه