عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

 مطالعه وضعیت بارندگی

بارش شامل کلیه نزولات جوی مانند باران و برف و تگرگ می باشد که بر حسب اقالیم مختلف، باران و یا برف، قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد که در منطقه مورد مطالعه  با در نظر داشتن تأثیر آن در تعیین آب مورد نیاز، آبدهی رودخانه و تعیین اندازه سیلاب در رودخانه و مجاری زهکشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و  بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. در این بحث رژیم بارندگی سالانه و ماهانه و همچنین وضعیت رگبارها و بارندگی های کوتاه مدت در حوضه مورد مطالعه  مورد مطالعه قرارمی گیرد.

نخستین ویژگی آب و هوای استان گیلان این می باشد که بیش از هر جای دیگر در ایران دارای بارندگی می باشد. بارندگی مداوم و طولانی در گیلان عموماً از شهریور آغاز می گردد و بیش از 50 درصد از بارندگی سالانه در چهار ماه شهریور، مهر، آبان و آذر فرو می ریزد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق مطالعه‌های انجام گرفته در بین ماههای سال بیشترین بارش در آبان ماه با متوسط 1/250 میلیمتر و کمترین بارش در اردیبهشت ماه با متوسط 6/46 میلیمتر می باشد. کل بارش سالانه در حدود 72/1417  میلیمتر می باشد. ­شایان ذکر می باشد که از مجموع بارش سالانه، 1/626 میلیمتر (حدود 16/44 درصد) در فصل پاییز به صورت بارش باران و گاهی برف رخ  می دهد.

با در نظر داشتن نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعه شهرستان املش روستای پیلدره در نقاط هم بارش 1300 میلیمتر واقع گردیده می باشد.

 

ـ  توزیع بارندگی فصلی

مطالعه فصلی بارندگی­حوضه، واقعیت­های مهمی در مورد نوع اقلیم محدوده مورد مطالعه به برنامه ریزان معرفی می­کند. مطالعه رژیم باران نیز می تواند تغییرات اقلیمی را به صورت فصلی که تابعی از نوسانات ماه به ماه ریزشهای جوی می باشد نمایان سازد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه