عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

فاکتورهای دمایی

دما، اندازه گیری و سنجش انرژِی گرمایی می باشد که در خاک و هوا قابل اندازه گیری باشد و تغییر در این انرژِی که از خورشید دریافت می گردد، بیانگر تغییرات انرژی تابشی می باشد. مقداری از انرژی تابشی خورشید توسط عوارض سطح زمین جذب شده و تبدیل به انرژی حرارتی می گردد. این انرژی به شکل دما یا درجه حرارت جلوه می کند و تمام ارگانیسمها به صورت مستقیم از این حرارت متأثرند.(جعفرپور، ابراهیم، 1381).

از آنجایی که دما از عناصر اساسی شناخت هوا به شمار می رود، مطالعه و مطالعه آن از ابعاد گوناگون، نظیر ارتباط دما با ارتفاع و جابجایی افقی و عمودی و تأثیر آن بر دما و ارتباط دما با ناهمواری و جهت آفتابگیری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این مورد از آمار ثبت شده دما در ایستگاه لاهیجان آورده   شده­اند البته بایستی توجه داشت که آمار ثبت شده حاصل میانگین دمای ماههای مختلف طی سال­های   1392-1378 می باشد که جا دارد علاوه بر مقادیر میانگین دمای سالانه و ماهانه مقادیر مطلق کمینه و بیشینه نیز مورد مطالعه قرار گیرد که در جای خود بحث خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ایستگاه مورد مطالعه لاهیجان متوسط درجه حرارت سالانه 16.3 درجه سانتیگراد می باشد و میانگین سالانه حداکثر مربوط به مرداد ماه  و حداقل دما مربوط به بهمن ماه می باشد.

ـ مطالعه میانگین دمای حداقل و حداکثر

براساس محاسبات انجام شده مشخص گردید که بیشترین دمای حداکثر مربوط به ماههای تیر و مرداد بترتیب با 7/29 و 06/31 درجه سانتیگراد می باشد. و کمترین دمای حداکثر مربوط می باشد به ماههای دی و بهمن بترتیب با 8/12و 4/11 درجه سانتیگراد که کمترین دمای حداکثر در ماه بهمن نظاره می گردد که اختلاف بالاترین و پایین ترین دمای حداکثر 66/19 درجه سانتیگراد می باشد.

همچنین معلوم می گردد که پایین ترین دمای حداقل مربوط می باشد به ماههای دی و بهمن بترتیب با 85/3 و 82/3 درجه سانتیگراد که پایین­ترین دمای ماهانه در طول سال اختصاص به دی ماه دارد. بالاترین دمای حداقل نیز مربوط به ماههای تیر و مرداد به ترتیب با 62/20 و 95/20 درجه سانتیگراد می­باشد. پس اختلاف بین بالاترین و پایین ترین دمای حداقل 13/17 درجه سانتیگراد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه